OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA UMOWAMI

Automatyzacja systemu zarządzania umowami

ZACZNIJ KORZYSTAĆ BEZPŁATNIE

Dlaczego Twoja firma potrzebuje oprogramowania do zarządzania umowami?

Oprogramowanie Freshservice do zarządzania umowami pozwala na automatyzację tego procesu i umożliwia śledzenie umów między zespołem pomocy technicznej i niezależnymi dostawcami. Umożliwia rejestrowanie szczegółowych informacji i utrzymanie gwarantowanego poziomu świadczenia usług uzgodnionego między zespołem pomocy technicznej a klientami. Można też ustawiać powiadomienia o zbliżającej się dacie wygaśnięcia umowy i dołączać powiązane dokumenty.

Określ umowy na oferowane usługi dla danego klienta lub produktu i otrzymuj powiadomienia w podanym okresie. Zaoszczędź czas poświęcany na zarządzanie umowami.


Choose the right type of contract for your assets in Freshservice service desk

Rodzaje umów

Oprogramowanie Freshservice obsługuje trzy rodzaje umów: leasingowe, serwisowe i licencyjne. Aktualizuj i monitoruj szczegóły umów powiązanych z zasobami lub umów licencyjnych. Podobnie jest z niektórymi elementami konfiguracji — aby zapewnić ich terminową konserwację i naprawę, potrzebne są odpowiednie przypomnienia. Warto monitorować też programy, które wymagają licencji o określonym czasie obowiązywania. Możesz też łatwo ustalać, jakiego rodzaju umów wymagają poszczególne elementy konfiguracji.


Śledzenie wszystkich umów i powiązanych zasobów

Połącz elementy konfiguracji z odpowiednimi umowami. Ułatwi Ci to śledzenie umów powiązanych z Twoimi produktami lub klientami. Aktualizuj bazę CMDB, wprowadzając do niej wymagane dane i w ten sposób zapewniając ciągłość świadczenia usług.


Niestandardowe pola umów

Formaty umowy różnią się w zależności od jej rodzaju. Umowy można łatwo odpowiednio dostosowywać przez dodanie pól niestandardowych. Odpowiednia organizacja danych pozwala oszczędzać cenny czas.
Record and track contract history and activities associated with the CIs

Historia umów

Możesz w prosty sposób śledzić całą historię danej umowy. Nie musisz w tym celu tworzyć odrębnej dokumentacji na potrzeby każdego odnowienia, przedłużenia lub wygaśnięcia. Jedno kliknięcie historii umowy to wszystko, czego potrzeba, aby zobaczyć każdą wprowadzoną w niej zmianę.   

Czynności związane z umowami

Złóż wniosek o odnowienie umowy i śledź go za pośrednictwem bazy CMDB. W obszarze umowy widnieją wszystkie podjęte w związku z nią czynności, a także jej aktualny status. Przechowuj wszystkie szczegółowe informacje dotyczące umowy w jednym miejscu — koniec z przełączaniem między kartami. 

Systematyczne zatwierdzenia

Zależy Ci na ciągłości umowy? Wszystkie nowe umowy zapisuj domyślnie jako wersje robocze. Aktywuj i synchronizuj umowy z zasobami dopiero po ich zatwierdzeniu i w momencie ich rozpoczęcia. Koniec z organizacyjnym bałaganem. 


Powiadomienie o wygaśnięciu umowy

Inteligentne centrum obsługi użytkowników obsługuje również przypomnienia i powiadomienia. Połącz umowy z odpowiednimi elementami w bazie CMDB, ustaw stosowne przypomnienia i zajmij się czymś innym. Otrzymasz powiadomienie o wygaśnięciu umowy przed datą jej zakończenia. Dzięki temu zyskasz czas na podjęcie stosownych kroków, na przykład odnowienie umowy.
Enable Freshservice contract expiry notification to setup a reminder before the end date
Renew or terminate the contract through a simple click

Odnawianie lub przedłużanie umowy

Chcesz odnowić istniejącą umowę, a może interesuje Cię tylko jej krótkoterminowe przedłużenie? Dzięki centrum obsługi użytkowników będzie to dużo prostsze. Wystarczy, że wskażesz, kiedy chcesz rozpocząć i zakończyć okres odnowienia lub przedłużenia. Wybierz osobę zatwierdzającą i podaj poniesiony koszt. Uzyskuj zatwierdzenia swoich umów bez skomplikowanych procedur i niepotrzebnego przełączania między kartami.

Kończenie umowy

Zakończ umowę za pośrednictwem centrum obsługi użytkowników. Szkoda czasu na przechodzenie od portalu do portalu. Zarejestruj zakończone umowy w bazie CMDB i pozbądź się trosk na przyszłość.

Funkcje i zalety zarządzania umowami:
  • Dokładne informacje w bazie CMDB — wystarczy jedno kliknięcie
  • Tworzenie niestandardowych rodzajów umów oraz zarządzanie wszystkimi danymi z nimi związanymi
  • Łatwe sortowanie umów i związanych z nimi informacji
  • Minimalizacja ryzyka związanego z ręcznym wprowadzaniem danych
  • Karta dostawców z ich danymi kontaktowymi
  • Powiązanie zasobów z konkretnymi umowami
  • Możliwość załączania powiązanych dokumentów 
  • Możliwość załączania powiązanych dokumentów
  • Powiadomienie przed wygaśnięciem umowy
  • Oszczędność czasu poświęcanego zwykle na monitorowanie cyklu życia umowy

Dowiedz się więcej:

Zarządzanie zasobami                                                       CMDB                                                   Zarządzanie dostawcami